Lidmaatschap Braf 2018

Naam:
Voornaam:
 
Adres: Straat, nummer, Postcode en Gemeente:
 
Uw Telefoonnummer:
 
Uw Geboortedatum:
 
Uw Rijksregisternummer (verplicht voor de verzekering):
 
Uw e-mail:
 
Nieuw reknr !! Ik betaal 25 Euro lidgeld:
  Ik ga akkoord om 25 euro op rekening nr BE 72 9731 6168 7516
van vzw Belgian Rafting Fed. Gent te stortten
Ik maak deel uit van een rafting team:
 
U bent pas lid van Braf na geldige ontvangst van het inschrijvingsgeld op onze rekening!
Na het succesvol versturen van uw formulier ontvangt u eveneens een kopie per mail.

VOORDELEN LIDMAATSCHAP BRAF:

  • gratis deelname Kerstafvaart in december
  • een deelname rafting in Arras aan 15 euro i.p.v. 35 euro